604-279-253 Fundacja Mieć Szansę, 32-420 Gdów 655

O Fundacji

Fundacja Mieć Szansę została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym…

Donate Now!

Statut

Cele działania Fundacji Mieć Szansę wynikają z jej statutu: